Vi är en advokatbyrå specialiserad på affärsjuridik. Med tydlighet, expertis och hjärta vill vi skapa bättre affärer.

Tjänster

Vi erbjuder juridisk problemlösning, granskar och skriver avtal, är ombud i processer och transaktioner samt hjälper företag i rekonstruktioner.

Arbetsrätt

Anställningsavtal, uppsägningar, företagshemligheter, diskriminering, visselblåsning, arbetsmiljö m.m.

Kontaktpersoner: 
Magnus Knape
Per Åberg

Bank och finans

Finansiering, krediter och betalningar m.m.

Kontaktpersoner: 
Monika Vulin
Stefan Björkegren

Bolagsrätt

Aktieägaravtal och ägarfrågor, stämmor och styrelser, VD-ansvar, bolagsbildningar och strukturering, fusioner m.m.

Kontaktpersoner: 
Dan Cameras
Per Åberg

Entreprenad, hyra och fastighet

Entreprenad, köp och sälj av fastigheter och hyresfrågor m.m.

Kontaktpersoner:
Mikael Karlsson
Natalie Svensson

EU- och konkurrensrätt

Kontaktpersoner:
Natalie Svensson
Sara Aspelin

Företagsöverlåtelser, M&A

Kontaktperson: 
Dan Cameras

Immaterialrätt och marknadsföring

Varumärken, design, patent, upphovsrätt, know-how, licenser, marknadsföring m.m.

Kontaktperson:
David Schreiber

Infrastruktur/speciell fastighetsrätt

PBL, fastighetsreglering, va- och ledningsrätt m.m.

Kontaktpersoner:
Albin Kringstad
Natalie Svensson

IT, dataskydd, teknik och digitalisering

IT-projekt och system, innovationer och AI, dataskydd och GDPR, säkerhetsskydd m.m.

Kontaktpersoner:
David Schreiber
Natalie Svensson

Kommersiella avtal

Granskning och upprättande av alla olika typer av avtal.

Kontaktpersoner:
Dan Cameras
Per Åberg

Offentlig rätt och upphandling

Kommunal- och förvaltningsrätt, offentlig upphandling, konkurrensrätt och statsstöd m.m.

Kontaktpersoner:
Natalie Svensson
Sara Aspelin

Rekonstruktion, konkurs och obestånd

Konkurser, rekonstruktioner, likvidationer m.m.

Kontaktpersoner:
Magnus Knape
Monika Vulin

Tvister och processer

Tvister, stämningar, medlingar och skiljeförfaranden, förlikningar m.m.

Kontaktpersoner:
Natalie Svensson
Stefan Björkegren