Advokatfirman dNovo har biträtt köparna vid förvärv av Hisingsfastigheter i Göteborg AB

Ansvarig hos dNovo var advokat Dan Cameras med biträde av advokat Monika Vulin.

För mer information kontakta Dan Cameras, +46 705833197, dan.cameras@dnovolaw.com