Företagsöverlåtelser och bolagsrätt

Vi har stor erfarenhet och kompetens inom företagsöverlåtelser och bolagsrätt. Vi kan allt från start-ups till noterade bolag och arbetar löpande med:

  • Strukturering av transaktioner, innefattande undersökningar (due diligence), förhandlingar samt kapitalanskaffning.
  • Upprättande och granskning av aktieöverlåtelse- och inkråmsavtal.
  • Upprättande av emissionsavtal och emissionshandlingar med mera.
  • Upprättande av aktieägaravtal.
  • Rådgivning i bolagsrättsliga frågor.
Kontakta

Dan Cameras

Magnus Knape