Behöver du råd om rekonstruktion?

– VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

EN BRA VERKSAMHET MED EKONOMISKA PROBLEM SKA REKONSTRUERAS

Vi är proffs på att hjälpa bolag som har en i grunden bra affärsidé och marknadspotential men fått problem med likviditet och finansiering. Tas frågan om hand i tid kan vi hjälpa till med att rekonstruera bolaget och därmed undvika konkurs. Det är vi proffs på. Mer information hittar du här.

Kontakta

Peter Björnram

Magnus Knape

Vi granskar och utvärderar dina juridiska avtal

Vi ger råd om hur du bör organisera din verksamhet och även om styrelse- och VD-ansvar. Vi förbereder och förhandlar de avtal du behöver för att få igenom dina affärer med låg risk och vi ger råd om strategi kring avtal och hantering av ingångna avtal.

Vill du vara med? Ansök idag.

Vi söker äldre och yngre jurister som är intresserade av att förändra det traditionella sättet att driva advokatbyrå. Hör av dig! Ansök via formuläret nedan eller direkt till info@dnovolaw.com.

  Centrala kontor i Helsingborg och Göteborg

  Vårt kontor i Helsingborg ligger på Drottninggatan 15 och i Göteborg finns vi på  Västra Hamngatan 12. Vi har nära till allmänna kommunikationer. Välkommen att ta en kaffepaus hos oss!

  190

  I Sverige ser vi tillväxt och ca. 190 nya företag varje dag (källa Ekonomifakta 2015).

  Teknologi/IP&IT.

  Patent, varumärken och upphovsrätt är viktiga tillgångar idag i de flesta företag och även kunskapen i huvudet på medarbetarna i verksamheten. Vi kan hjälpa till med att se till att ditt företag får kontroll på användningen och ägandet av dessa tillgångar även i framtiden.

  suit

  Bolagsjurist?


  Funderar på att rekrytera en bolagsjurist istället för att använda advokatfirmor? Vi kan bli din “bolagsjurist” och arbeta pro-aktivt till fast pris och identifiera legala risker tidigt. Eller kan vi hjälpa dig med att skapa din juristfunktion, med profil för rekrytering, prioriteringar, mallar och även vara din juristfunktion under rekryteringen.


  Riskanalys.

  Låt oss tillsammans analysera din affärsverksamhet och hitta områden där vi kan minska dina juridiska risker. Vi blir ofta inkopplade när ett juridiskt problem uppstått. Istället, spara tid och pengar genom att vi pro-aktivt undviker problem genom ex vis uppdaterade avtalsmallar, interna processer och utbildning.

  Offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt

  Företagsöverlåtelser och bolagsrätt

  Teknik och know-how, dataskydd och GDPR

  Kommersiella avtal

  Entreprenad-, fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt

  Bank och finans

  Rekonstruktioner och obestånd

  Tvistelösning

  Infrastruktur, va-, mark- och ledningsrätt.

  Offentlig rätt, kommunal- och förvaltningsrätt, OSL

  Britt-Marie (Bitte) Åhman

  Konkurs- och Rekonstruktionsassistent

  Britt-Marie (Bitte) Åhman

  Konkurs- och Rekonstruktionsassistent

  Erik Solenlind

  Assistent juridik och administration

  Erik Solenlind

  Assistent juridik och administration

  Anna Engqvist

  Ekonomiansvarig

  Alice Nordman

  Jurist

  Anna Engqvist

  Ekonomiansvarig

  Alice Nordman

  Jurist

  aple

  Förbättra ditt VD- och/eller styrelsearbete?


  Vi arrangerar allmänna kurser för styrelser och VD i samarbete med Västsvenska Handelskammaren. Vi arrangerar också kurser speciellt designade för ditt bolag


  erty

  Vi hjälper dig med företagsöverlåtelser.

  Vi är med hela vägen från början med analys av bästa sättet att göra ditt förvärv eller din försäljning och senare förhandling och genomförande av affären.

  Göteborg

  Västra Hamngatan 12
  411 17 Göteborg

  Helsingborg

  Drottninggatan 15
  Box 1108
  251 11 Helsingborg