Hammarviken förvärvar Fruktbudet – dNovo biträder i transaktionen

dNovo har varit legala rådgivare åt Hammarviken Företagsutveckling AB vid förvärvet av Fruktbudet i Norden AB från Mathem i Sverige AB.

Hammarviken Företagsutveckling AB är ett familjeägt Göteborgsanknutet investmentbolag som har lång erfarenhet av att investera i små och medelstora företag.

Fruktbudet i Norden är ett bolag med fokus på att leverera fruktkorgar till framförallt arbetsplatser. Varje vecka levererar Fruktbudet 120 ton kvalitetsfrukt till 2000 kunder/arbetsplatser runtom i Sverige. På sina anläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö har bolaget idag ca 80 anställda.

Ansvarig hos dNovo var advokat Cecilia Hesslén. Utöver Cecilia Hesslén har även Dan Cameras och David Schreiber biträtt Hammarviken Företagsutveckling AB i transaktionen.

För mer information kontakta Cecilia

+46730878720

cecilia.hesslen@dnovolaw.com