Ny AMA AF – För sent ute?

AMA AF är ett referensverk för administrativa föreskrifter i entreprenadupphandlingar som ges ut av Svensk Byggtjänst. Efter nästan 10 år med AMA AF 12 och ett antal förseningar utkom AMA AF 21 i våras. AMA AF 21 utgör precis som dess föregångare ett referensverk vid framtagande av administrativa föreskrifter och ansluter till de allmänna bestämmelserna för utförandeentreprenader (AB 04) och för totalentreprenader (ABT 06).

 

Uppdateringen innebär bl. a. att texter och bestämmelser som sedan tidigare tillkommit via AMA-nytt har inarbetats och att vissa krav avseende miljö- och kvalitetssäkring har tillkommit. Enligt Svensk Byggtjänst innehåller AMA AF 21 mer än 300 ändringar och kompletteringar i varierande grad i förhållande till den tidigare versionen AMA AF 12.

 

Trots att uppdateringen av AMA AF 21 var nödvändig, har tidpunkten för uppdateringen inte varit självklar. Samtidigt som arbetet med att uppdatera AMA AF 21 har pågått har nämligen under lång tid även de allmänna bestämmelserna för utförande- och totalentreprenader (AB 04 och ABT 06) stått under revision av Byggandets Kontraktskommitté, och förhoppningsvis blir de nya upplagorna klara senare under hösten (om detta kan ni läsa mer om här).

 

Eftersom AMA AF utgår ifrån och ansluter till AB 04 eller ABT 06 kommer det troligen bli nödvändigt att återigen uppdatera bestämmelserna däri när de nya upplagorna av AB och ABT publiceras. Att uppdatera sina administrativa föreskrifter och implementera AMA AF 21 innebär en investering som – beroende på förändringarnas omfattning – kan förlora sitt värde så fort de nya entreprenadbestämmelserna har utkommit. Branschen kan därför till viss del tänkas avvakta de nya upplagorna av AB och ABT innan omfattande arbete med implementering av nya administrativa föreskrifter enligt eventuell ytterligare ny AMA AF genomförs.

 

Författare: Alice Nordman

 

Advokatfirman dNovo arbetar i stor utsträckning med entreprenadrätt och har stor vana att företräda både beställare och entreprenörer i såväl anbudsfasen och genomförandefasen som i entreprenadtvister. Har du frågor om AMA AF 21 eller andra entreprenadrättsliga frågeställningar är du varmt välkommen att kontakta Mikael Karlsson.