Var är AB 22 och ABT 22?

De senaste och mest  använda standardavtalen på entreprenadrättens område är AB 04 som avser utförandeentreprenader och ABT 06 som används vid totalentreprenader. Eftersom standardavtalen är gamla inleddes ett arbete med revidering och uppdatering av avtalen under 2016. Revideringsarbetet är dock ännu inte, 6 år senare, färdigställt och de nya versionerna av AB 04 och ABT 06 lyser med sin frånvaro. Det är fortsatt oklart när de nya standardavtalen kommer vara färdigställda och Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har angett att en betydande anledning till förseningen är att möten inte kunnat hållas fysiskt på grund av pandemin. BKK skriver dock på sin hemsida att arbetet är i en slutfas då flera väsentliga delar och centrala frågor är lösta, men att några svårlösta frågor av principiell vikt kvarstår som parterna ännu inte har kunnat enas om.

 

Trots frånvaron av nya standardavtal utkom BKK med ny utgåva av AMA AF, referensverk för administrativa föreskrifter i entreprenadupphandlingar, i början av 2021. Med anledning av att arbetet med att revidera standardavtalen fortfarande inte är avslutat kan det tyckas lite märkligt att AMA AF utkom i ny utgåva, särskilt eftersom risken för att AMA AF behöver uppdateras ytterligare en gång i förhållande till de reviderade standardavtalen är överhängande vilket riskerar att utgöra ett merarbete som kunnat undvikas.

 

Planen är fortsatt att AB 22 ska gå ut på remiss under årets sista kvartal. När remissvar inkommit sker en slutberedning där synpunkter ska beaktas. Förhoppningsvis kan vi alltså i början av nästa år vänta oss AB 22 och ABT 22. Mot bakgrund av att arbetena redan har pågått i 6 år och vissa större frågor kvarstår kan det inte betraktas som oväntat om entreprenader får fortsätta använda sig av de något föråldrade standardavtalen.

 

Författare: Alice Nordman

 

Advokatfirman dNovo har stor erfarenhet på det entreprenadrättsliga området och har vana att företräda såväl beställare som entreprenörer i entreprenadens samtliga faser. Har du en entreprenadrättslig fråga är du välkommen att höra av dig till Mikael Karlsson.