Tvistelösning

Det är ibland oundvikligt att hamna i tvister av olika slag, och ofta handlar det om otydliga avtal och vad som i ett specifikt hänseende egentligen har avtalats. Vi har lång och gedigen erfarenhet av arbete som processombud vid såväl allmän domstol som i nationella och internationella skiljeförfaranden. Dessutom har vi uppdrag som skiljemän i skiljenämnder och vi har också CEDR-ackrediterade medlare för kommersiella tvister.

Kontakta

Stefan Björkegren
Per Åberg