Tvistelösning samt konkurs- och företagsrekonstruktion

Det är ibland oundvikligt att hamna i tvister av olika slag, och ofta handlar det om otydliga avtal och vad som i ett specifikt hänseende egentligen har avtalats. Vi har lång och gedigen erfarenhet av arbete som processombud vid såväl allmän domstol som i nationella och internationella skiljeförfaranden. Dessutom har vi uppdrag som skiljemän i skiljenämnder och vi har också CEDR-ackrediterade medlare för kommersiella tvister.

Vi utses löpande till företagsrekonstruktör och konkursförvaltare och har erfarenhet från riktigt stora uppdrag inom området. Vi lämnar även rådgivning i övriga obeståndsrättsliga frågor.

Kontakta
Stefan Björkegren (tvistelösning)
Per Åberg (tvistelösning)
Peter Björnram (konkurs och företagsrekonstruktion)