Teknik och know-how

Våra klienters största tillgångar är ofta av så kallade immateriella tillgångar, till exempel patent, varumärken och know-how. Vi gör ofta genomgångar av våra klienters allmänna villkor, avtal och skyddsstrategier för att säkerställa att dessa tillgångar stannar hos klienten. Vi biträder också med alla typer av avtal inom teknikområdet, som exempelvis licensavtal, samarbetsavtal, ramavtal, konsultavtal med mera. Vi ger också råd om det skydd som Lagen om företagshemligheter ger.

Kontakta
Per Hendar
Monika Vulin