Teknik och know-how, dataskydd och GDPR

Våra klienters största tillgångar är ofta av så kallade immateriella tillgångar, till exempel patent, varumärken och know-how. Vi gör ofta genomgångar av våra klienters allmänna villkor, avtal och skyddsstrategier för att säkerställa att dessa tillgångar stannar hos klienten. Vi biträder också med alla typer av avtal inom teknikområdet, som exempelvis licensavtal, samarbetsavtal, ramavtal, konsultavtal med mera. Vi ger också råd om det skydd som Lagen om företagshemligheter ger.

Vi biträder våra klienter löpande inom dataskydd, exempelvis med upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, revision av GDPR-implementering och utbildning av personal.

Kontakta

David Schreiber

Natalie Svensson

Monika Vulin