Stefan Björkegren

Specialistområden
  • Tvistelösning
  • Entreprenadrätt, fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt

Stefan har över 25 års erfarenhet av att driva kommersiella tvister, såväl vid allmän domstol som i skiljeförfaranden, och har sedan början av 90-talet varit processförare för en av de stora affärsbankerna. Några av hans mål har fått lite mer principiell betydelse än andra, då de avgjorts av Högsta domstolen, se NJA 1999 s. 656 (Res judicata: framgång), NJA 2002 s. 412 (Rembursrätt: framgång), NJA 2007 s. 519 (Lokalhyra: framgång), NJA 2010 s. 154 (Återvinning i konkurs; ingen framgång) och NJA 2014 s. 604 (Olovlig vinstutdelning enligt ABL: framgång).

Stefan har haft uppdrag som skiljeman, såväl partsutsedd som förordnad av tingsrätten. Under 2009 ackrediterades han som medlare av det engelska medlingsinstitutet CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution), vilket medfört att Västsvenska Handelskammaren förordnat honom som medlare i civilrättsliga tvister.

Övrig del av Stefan verksamhet utgörs av affärsjuridiska uppdrag med inriktning på kommersiell avtalsrätt, såsom avtalsrättsligt arbete vid köp/försäljning av företag och annan egendom, samt vid etablering av olika former av distributionssamarbeten.

Bakgrund

Advokatfirman dNovo i Göteborg, 2019

Advokatfirman Glimstedt i Göteborg, 1991 – 2018 (Advokat 1992)

Advokatfirman Vinge i Göteborg, 1989 – 1990

Fiskaltjänst i Hovrätten för Västra Sverige, 1988

Notarietjänst vid Alingsås tingsrätt, 1985 – 1987

Uppsala Universitet (jur.kand), 1985

Medlem i Advokatsamfundet 1992

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)70-574 36 99

Email: stefan.bjorkegren@dnovolaw.com