Specialistområden
  • Offentlig upphandling
  • Entreprenad- och fastighetsrätt
  • Offentlig rätt (kommunalrätt, VA-rätt och förvaltningsjuridik)
  • Allmän affärsjuridik
  • Skadeståndsrätt

Sara är biträdande jurist och har arbetat på byrån sedan 2019. Sara arbetar främst med frågor som rör allmän affärsjuridik, offentlig rätt, EU- och konkurrensrätt, tvistemål, entreprenad- och fastighetsrätt, dataskydd och GDPR och bistår kollegorna i deras arbete.

Sara har bistått i processer i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol bl. a. i upphandlingsmål, skadeståndstvister samt entreprenadtvister.

Sara håller utbildningar och föreläsningar internt såväl som externt samt skriver löpande i tidningen Utemiljö.

Bakgrund

Biträdande jurist, Advokatfirman dNovo, 2019

Lunds Universitet (juristexamen) 2019

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)73-350 51 77

Email: sara.aspelin@dnovolaw.com