Rekonstruktion av företag

Behöver du råd om rekonstruktion – välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

En bra verksamhet med ekonomiska problem ska rekonstrueras

Vi är proffs på att hjälpa bolag som har en i grunden bra affärsidé och marknadspotential men fått problem med likviditet och finansiering. Tas frågan om hand i tid kan vi hjälpa till med att rekonstruera bolaget och därmed undvika konkurs. Det är vi proffs på.

Du är välkommen att höra av dig om du vill veta något om hur vi jobbar med rekonstruktioner och du är välkommen för en kostnadsfri genomgång för att se på förutsättningarna för rekonstruktion av ditt bolag eller dess verksamhet.

Effekten av rekonstruktion

Den vanligaste typen av rekonstruktion är den formella. Då är det tingsrätten som beslutar om rekonstruktion och som utser rekonstruktör efter förslag från bolaget.

Så länge en rekonstruktion pågår är bolaget skyddat mot konkurs.

Vid rekonstruktion fryses skulder (t ex skatter, avgifter och leverantörsskulder) tillsvidare och får inte betalas. Den statliga lönegarantin träder in och betalar ut upplupna löner och betalar dessutom löner för en månad från beslutet. Samtidigt behöver inköp göras mot förskott eller kontant betalning. Till detta kommer att det inte sällan blir omförhandling av avtal med viktiga samarbetsparter, ibland förhandlingar om uppsägning av avtal som bolaget inte har behov av och, när det krävs, förhandlingar och uppsägning av personal.

Med rekonstruktörens hjälp ska bolaget bl.a. ta fram en rekonstruktionsplan. Det är i den som bolaget presenterar de åtgärder som ska vidtas för att bolaget ska kunna bli lönsamt igen och hur bolaget ska få till en uppgörelse fordringsägarna. Förslaget på uppgörelsen med fordringsägarna innebär oftast att bolaget föreslår ett ackord innebärande att de ska få betalt en del av sina fordringar. Det lägsta fordringsägarna kan få betalt är 25 % av sin fordran. Det finns möjlighet att tvinga igenom ett ackord även om en minoritet är emot.

Vad krävs för en rekonstruktion

Bolagets kassaflöde måste fungera under rekonstruktionen. Det behöver planeras före ansökan. Utan positivt kassaflöde kan en rekonstruktion inte lyckas. Det är därför en kärnfråga men det finns hjälp att få.

Kassaflödet förbättras omedelbart genom:

  • att skatter, avgifter och leverantörsskulder fram till beslutet inte får betalas,
  • att lönegarantin tar över betalningen av löner för viss tid, (vid uppsägning kan lönegarantin även betala den uppsägningstid som följer av LAS),

Därtill finns flera olika alternativ att förbättra kassaflödet ytterligare genom t.ex.:

  • factoring,
  • lån från ägarna,
  • genom avslutande av avtal som inte behövs,
  • Det finns riskkapital som kan vara intresserat av att låna ut eller t.o.m. köpa bolaget. (Vi har kontakter med investerare.)
Kompetens och erfarenhet hos rekonstruktören

Det krävs att rekonstruktören har kompetens, erfarenhet och organisation. Vi har gott om både kompetens och erfarenhet efter att vi sammanlagt hanterat mer än 1 000 rekonstruktioner och konkurser och vår organisation är trygg och stabil. Det innebär att vi uppfyller kraven med råge.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång

Företräder du ett bolag med en i grunden bra affärsidé och marknadspotential men som trots det – av något skäl – fått problem med likviditet och finansiering. Vänta då inte utan ta kontakt med oss direkt så tar vi ett förutsättningslöst – och självklart kostnadsfritt – möte för att se om det finns förutsättningar för en rekonstruktion. Kom ihåg att ju längre du väntar desto större är risken att det inte går att rekonstruera utan att enda alternativet är konkurs. Våra kontaktuppgifter framgår nedan.

Tänk också på att om du inte agerar i tid så riskerar du få personligt ansvar för bolagets skatter och avgifter. Det undviker du om bolaget ansöker om rekonstruktion (eller konkurs) innan skatten och/eller avgiften förfaller till betalning.

Kontakta

Peter Björnram

Magnus Knape