Offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt

Vi har expertkompetens inom offentlig upphandling och konkurrensrätt. Vi erbjuder vägledning som exempelvis granskning och rådgivning kring anbudsförfrågningar och biträde vid överklagande av tilldelningsbeslut.

Vi upprättar ansökningar till Konkurrensverket i samband med transaktioner och ger dig råd för att säkerställa att du inte bryter mot konkurrensrätten, exempelvis genom otillåten konkurrensbegränsning.

Kontakta
Natalie Svensson