Offentlig upphandling

Advokatfirman dNovo har lång erfarenhet av rådgivning och spetskompetens inom områdena LOU, LUF, LUK, LOV. Vi biträder såväl offentlig sektor såsom kommuner, landsting och statliga bolag samt även privata aktörer i form av anbudslämnare och vid hantering av överprövningsprocesser.

Våra jurister har stor erfarenhet av att arbeta med statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner och kommunala bolag och de specifika förvaltningsrättsliga regler som omgärdar offentlig sektor.

Vi erbjuder dessutom en omfattande seminarie- och utbildningsverksamhet till både offentlig sektor och privata aktörer.

EU-konkurrensrätt och statligt stöd

Advokatfirman dNovo har lång erfarenhet av rådgivning inom EU- och konkurrensrätt samt frågor om statligt stöd.

Våra jurister har stor erfarenhet av att arbeta med statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner och kommunala bolag och de specifika förvaltningsrättsliga regler som omgärdar offentlig sektor, t.ex. frågor om otillåten konkurrensbegränsning samt frågor om tillåtna och otillåtna statliga stöd. Vi biträder även privata aktörer i konkurrensfrågor eller gentemot Konkurrensverket i samband med transaktioner och ger dig råd för att säkerställa att du inte bryter mot konkurrensrätten,

Vi erbjuder dessutom en omfattande seminarie- och utbildningsverksamhet till både offentlig sektor och privata aktörer.

Kontakta
Natalie Svensson