Advokatfirman dNovo har varit legala rådgivare till Läkka Fastighets AB vid försäljningen av Stobée 40 AB och Solros 36 AB

Advokatfirman dNovo har genom Dan Cameras varit legala rådgivare till Läkka Fastighets AB vid försäljningen av Stobée 40 AB och Solros 36 AB.

För mer information kontakta Dan Cameras, +46 705833197, dan.cameras@dnovolaw.com