Göteborgs tingsrätt har 2020-03-26 beslutat om företagsrekonstruktion avseende Bzzt AB (publ), 556989-1020. Advokat Peter Björnram är utsedd till rekonstruktör.

Borgenärssammanträde kommer att hållas 2020-04-16, kl. 14:00.

Bzzt AB är ett entreprenörsbolag som utvecklar en affärsmodell för ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara transporter av människor och varor i storstäder. Verksamheten är en start-up som erhållit betydande medel från investerare och Bolaget har f n 170 aktieägare. I Bolaget bedrivs administration och utveckling med tio anställda. Den operativa verksamheten – transporter av människor och varor med små eldrivna podar (fordon) – drivs genom dotterbolaget Bzzt Stockholm AB, som har 50 anställda, drivs verksamhet med transport av människor och varor i Stockholm med små eldrivna podar (fordon).

Har du frågor om rekonstruktionen? Kontakta:

Advokat Peter Björnram, peter.bjornram@dnovolaw.co, 070 – 690 74 50

Advokat Magnus Knape, magnus.knape@dnovolaw.co, 070 – 574 36 96