Den 23 september 2019 försattes Karlssons Varuhus Sverige AB i konkurs och advokat Peter Björnram förordnades till konkursförvaltare. Advokaterna Magnus Knape och Monika Vulin biträder i konkursförvaltningen.

Bolaget drev vid konkursutbrottet fyra varuhus belägna i Bollnäs, Strängnäs, Morgongåva och Högsby och hade ungefär 40 anställda. Omsättningen 2018 i de fyra butikerna uppgick till 70 mkr. Bolaget hade innan konkursen successivt minskat ned sin verksamhet och under 2019 både stängt ner och sålt varuhus på andra orter.

Sedan konkursutbrottet har utförsäljning skett i de fyra varuhusen och verksamheten har annonserats i flera dagstidningar, bland annat i Dagens Industri, Göteborgs-Posten samt i lokal press. Konkursboet begär nu in anbud på verksamheten i sin helhet eller delar av den. Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast kl 12.00 fredagen den 11 oktober 2019. Se länk till annonsen för närmare detaljer. |LÄNK|

 

För ytterligare information och uppgifter kontakta Peter Björnram, peter.björnram@dnovolaw.com eller Magnus Knape, magnus.Knape@dnovolaw.com