För att kunna ligga i framkant bygger vi nytt.

Världen runt oss och de branscher vi arbetar med förändras snabbt med ny teknologi och annorlunda sätt att göra affärer. Vi ser nya aktörer med helt nya affärsmodeller. Vi är med i våra kunders förändringsarbete och vi måste också förändras. Det är välkänt att juristbranschen är mycket traditionell. Vi är istället angelägna om att möte förändringarna. Vi tänker annorlunda och vi skapar dNovo- som betyder nystart.

Se presentationen