Advokatfirman dNovo har biträtt MTIB i samband med försäljning

Sortera Materials AB förvärvar MTIB AB

Advokatfirman dNovo har genom Dan Cameras biträtt MTIB i samband med försäljning till Sortera Materials AB. Genom förvärvet kompletterar Sortera sin expertis inom hantering av tunga massor. MTIB kommer att fortsätta drivas av sin nuvarande ledning och verka som en egen division i Sortera Materials.

MTIB startades 1993 och erbjuder heltäckande tjänster inom logistikoptimering, masshantering, avsättningsmöjligheter och saneringsprojekt. I förvärvet ingår även majoriteten av aktierna i EnvyTech Solutions AB (EnvyTech) som erbjuder spetskompetens inom behandlingstekniker för förorenad mark, vattenrening och lösningar för områden förorenade med oexploderad ammunition.

Om Advokatfirman dNovo

dNovo är en modern affärsjuridisk byrå. Vi sätter vår klient i fokus genom att vara lyhörda, flexibla och transparenta. Vi prioriterar hög tillgänglighet och snabb, effektiv, affärsmässig leverans.

För ytterligare information kontakta Dan Cameras, 0705 83 31 97 dan.cameras@dnovolaw.com eller Per Hendar, 0705 44 33 13 per.hendar@dnovolaw.com