Advokatfirman dNovo har biträtt ilait Group AB vid försäljning av ilait AB till Miss Group Holdings Limited

ilait AB, med säte i Kungälv, grundades 2006 och har under de senaste åren växt till en global aktör med ett starkt varumärke i Europa vad gäller tillhandahållande av molntjänster och hostinglösningar. Dessutom erbjuder ilait AB tjänster inom b.la. IT-infrastruktur, domänregistrering och nättjänster för ökad driftsäkerhet.

Miss Group Holdings limited är ett internationellt företag som erbjuder tjänster inom webhosting. Bolaget har sitt huvudkontor i Manchester, Storbritannien. Försäljningen innebär att Miss Group förvärvar 35 000 kunder, därmed kan Miss Group ytterligare stärka sin position på den internationella marknaden för webhosting.

Ansvarig hos dNovo var advokat Dan Cameras.

För mer information kontakta Dan Cameras, +46705833197, dan.cameras@dnovolaw.com