dNovo har biträtt säljaren i Brygge Group AB:s förvärv av 60% av aktierna i MIKE Kommersiella Fastigheter AB

Ansvarig hos dNovo var advokat Dan Cameras.

För mer information kontakta Dan Cameras, +46705833197, dan.cameras@dnovolaw.com