Natalie Svensson

Specialistområden
  • Offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt
  • Entreprenad- och fastighetsrätt
  • Dataskydd/GDPR

Natalie har mer än 15 års erfarenhet inom sina specialistområden. Natalie har drivit processer i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol bl. a. laglighetsprövningsärenden, upphandlingsmål, skadeståndstvister, entreprenad- och fastighetstvister samt försäkringsmål och har stor förhandlingsvana.

Natalie är en van föredragshållare och hon håller regelbundet utbildningar och föreläsningar internt såväl som externt.

Natalie är medförfattare till lagkommentaren ”Lagen om offentlig upphandling – en kommentar” som släpptes av Norstedts Juridik i januari 2013 och skriver löpande i tidningen Utemiljö.

Bakgrund

Advokatfirman dNovo, 2016

Magnusson Advokatbyrå, 2012-2016

Advokatforman Lindahl, 2007-2012

Advokatfirman Delphi & Co, 2004-2006

Förvaltningsrätten i Stockholm (tingsnotarie), 2002-2004

Medlem i advokatsamfundet, 2007

Uppsala Universitet (jur.kand), 2002

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)70-458 65 44

Email: natalie.svensson@dnovolaw.com