Monika Vulin

Specialistområden
  • Bank- och finansjuridik
  • Teknik och know-how

Monika har arbetar med affärsjuridik under drygt tolv års tid och biträder framför allt mindre och medelstora företag. Monika har främst arbetat med immaterialrätt, nyttjanderätt, entreprenadrätt, kommersiell avtalsrätt och tvistlösning.

Bakgrund

Advokatfirman dNovo 2018

JP Advokatfirma 2015 – 2018

Law & Solution Sweden AB 2007 – 2015

Wistrand Advokatbyrå i Göteborg 2006 – 2007

Hovrätten för Västra Sverige 2005 – 2006

Kronofogdemyndigheten och Borås tingsrätt (tingsnotarie) 2002 – 2005

Magnusson Wahlin Advokatbyrå 2002

Medlem i advokatsamfundet, 2017

Göteborgs Universitet (jur.kand), 2001

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)70-528 75 90

Email: monika.vulin@dnovolaw.com