Magnus Knape

Specialistområden
  • Rekonstruktioner och obestånd
  • Företagsöverlåtelser och bolagsrätt
  • Kommersiella avtal

Magnus arbetar med rekonstruktioner och obestånd och har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa bolag som har en i grunden bra affärsidé och marknadspotential men fått problem med kassaflöde och finansiering. Han förordnas regelbundet som konkursförvaltare och likvidator.

Magnus arbetar också som rådgivare till svenska och utländska bolag särskilt inom företagsöverlåtelser, bolagsrätt och kommersiella avtal. Han har därtill betydande erfarenhet som särskild granskningsman i bolag och ekonomiska föreningar.

Magnus anlitas som föredragshållare och har hållit ett stort antal utbildningar om VD- och styrelseansvar, senast om styrelseansvar på Västsvenska Handelskammarens ”Certifiering i styrelsearbete”.

Bakgrund

Advokatfirman dNovo, 2018

Advokatfirman Glimstedt 1989-2017 (VD 1998-2006 och 2012-2016)

Medlem i advokatsamfundet 1995

Alingsås tingsrätt (tingsnotarie) 1987-1989

Lunds universitet (jur.kand.) 1986

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)70-574 36 96

Email: magnus.knape@dnovolaw.com