Specialistområden
  • Offentlig upphandling
  • Entreprenad- och fastighetsrätt
  • Offentlig rätt (kommunal- och förvaltningsrätt)
  • Skadeståndsrätt
  • Allmän affärsjuridik

Isabelle är biträdande jurist och har arbetat på byrån sedan 2021. Isabelle arbetar främst med frågor som rör allmän affärsjuridik, offentlig rätt, tvistemål, entreprenadrätt och bistår kollegorna i deras arbete.

Isabelle har bistått i processer i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. Isabelle håller utbildningar och föreläsningar externt.

Bakgrund

Biträdande jurist, Advokatfirman dNovo 2021

Lunds universitet (juristexamen) 2021

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)73 350 13 60

Email: isabelle.andersson@dnovolaw.com