Infrastruktur (va-rätt, mark- och ledning)

Advokatfirman dNovo har lång erfarenhet av rådgivning inom infrastrukturfrågor, såsom va-rätt, ledningsrätt, fastighetsbildningsfrågor och plan- och bygg.

Våra jurister har stor erfarenhet av att arbeta med statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner och kommunala bolag och de specifika förvaltningsrättsliga regler som omgärdar offentlig sektor.

Vi erbjuder dessutom en omfattande seminarie- och utbildningsverksamhet till både offentlig sektor och privata aktörer.

Kontakta
Natalie Svensson