Entreprenad, fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt

I entreprenadrättsliga frågor styrs beställarens och entreprenörens rättigheter och skyldigheter oftast av olika standardavtal. Vi biträder vid upprättande av sådana avtal och om det uppstår tolkningsfrågor rörande tillämpningen. Vi biträder också med rådgivning och avtalsskrivning för fastighetsanknuten juridik, exempelvis vid fastighetsköp eller hyra.

Kontakta
Per Åberg
Stefan Björkegren
Natalie Svensson