Specialistområden

  • Dataskydd/GDPR
  • IT och informationssäkerhet
  • Teknik och know-how
  • E-förvaltning och offentlighet och sekretess
  • Varumärken, design och upphovsrätt
  • Kommersiella avtal

David har gedigen erfarenhet från sina specialistområden och arbetar även som externt dataskyddsombud för privat och offentlig sektor.

David är en van föredragshållare och håller regelbundet utbildningar och föreläsningar.

David är medförfattare till avsnitten om dataskydd och offentlighet- och sekretess i boken ”Juridik i kommunala bolag” som släppts av Norstedts Juridik i flera upplagor.

Bakgrund

Advokatfirman dNovo 2020

Front Advokater 2016 – 2020

Gärde Wesslau Advokatbyrå Göteborg 2013 – 2016

Medlem i Advokatsamfundet 2016

Göteborgs universitet (juristexamen) 2013

Köpenhamns universitet (masterprogram i juridik) 2011

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)72-588 76 76

Email: david.schreiber@dnovolaw.com