Dan Cameras

Specialistområden
  • Företagsöverlåtelser och bolagsrätt
  • Kommersiella avtal
  • Idrottsjuridik

Dan har biträtt inhemska och utländska kunder i snart trettio år i ett brett spektrum av frågor som bland annat rör bolags- och avtalsrätt. Dan har stor erfarenhet av att strukturera, förhandla och genomföra nationella och internationella transaktioner inom flertalet områden. Han har också suttit i ett antal bolagsstyrelser.

Dan har erfarenhet av att hjälpa idrottsföreningar och klubbar med avtalsrättsliga frågor och har även varit verksam som ordförande i idrottsföreningar.

Bakgrund

Advokatfirman dNovo, 2017

MAQS Advokatbyrå, 2008 – 2016

Advokatfirman Glimstedt, 1997 – 2008

Advokatfirman Ljung & Co, 1992 – 1996

Andra advokatfirmor (Rea Grunberg & Co i London mfl) 1986 – 1991

Mölndals tingsrätt m m (tingsnotarie) 1983 – 1985

Medlem i advokatsamfundet 1990

Lunds Universitet (jur.kand) 1983

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)70-583 31 97

Email: dan.cameras@dnovolaw.com