Specialistområden
  • Kommersiella avtal
  • Fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt
  • Offentlig rätt (kommunal- och förvaltningsrätt)
  • Mellanmansrätt
  • Allmän affärsjuridik

Carl är biträdande jurist och har arbetat på byrån sedan 2021. Carl arbetar främst med frågor som rör kommersiell avtalsrätt, offentlig rätt, fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt samt tvistelösning. Carl bistår även kollegorna i deras arbete.

Carl håller utbildningar och föreläsningar externt.

Bakgrund

Biträdande jurist, Advokatfirman dNovo 2021

Lunds universitet (juristexamen) 2021

Háskólinn í Reykjavík (Erasmus Exchange) 2020

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)70 778 86 58

Email: carl.knutsson@dnovolaw.com