Arbetsrätt, idrott och dataskydd/GDPR

Vi ger våra klienter löpande affärsmässig och strategisk rådgivning i arbetsrättsliga frågor vid omorganisation, anställning och personalneddragning.

Inom den idrottsrelaterade juridiken assisterar vi både spelare och klubbar under förhandlingar om spelarövergångar med mera.  

Vi biträder våra klienter löpande inom dataskydd, exempelvis med upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, revision av GDPR-implementering och utbildning av personal.

Kontakta
Magnus Knape (arbetsrätt)
Per Åberg (arbetsrätt)
Dan Cameras (idrott)
Per Hendar (dataskydd/GDPR)