Specialistområden
  • Tvistelösning
  • Allmän affärsjuridik
  • Entreprenad- och fastighetsrätt
  • Offentlig rätt (kommunalrätt, VA-rätt och förvaltningsjuridik)
  • Skadeståndsrätt

Albin är biträdande jurist och har arbetat på byrån sedan 2019. Albin arbetar främst med frågor som rör allmän affärsjuridik, offentlig rätt, tvistelösning, entreprenad- och fastighetsrätt samt bistår kollegorna i deras arbete.

Albin har bistått i processer i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol, bl. a. i upphandlingsmål, skadeståndstvister samt entreprenad- och fastighetstvister. Albin driver även själv mindre fastighetsrelaterade tvister i allmän domstol.

Albin håller utbildningar och föreläsningar internt såväl som externt.

Bakgrund

Biträdande jurist, Advokatfirman dNovo, 2019

Juridisk utredare, Örkelljunga kommun, 2017-2019

Lunds universitet (juristexamen), 2019

Kontaktuppgifter

Mobil: (+46)73-239 37 07

Email: albin.kringstad@dnovolaw.com