dNovo biträder vid försäljningen av Hälsa i Kubik AB till Arthro Therapeutics AB

dNovo har biträtt säljarna när Arthro Therapeutics förvärvar Hälsa i Kubik. Hälsa i Kubik bedriver fysio- och arbetsterapiverksamhet samt friskvård. Ansvarig hos dNovo var advokat Dan Cameras.

 

För mer information kontakta Dan

dan.cameras@dnovolaw.com