Tech-juridik att hålla koll på 2022

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och accelererade inte minst på grund av pandemin. Under förra året presenterade EU-kommissionen dessutom sin vision om ”EU:s digitala decennium”. Med förändringarna kommer nya regelverk och juridiska utmaningar att förhålla sig till. Här presenteras några att hålla koll på för 2022.

 

Ny AI-förordning på gång

En ny AI-förordning för harmonisering inom EU ligger för beslut i EU-parlamentet. Regelverket innebär särskilda krav på användning och utveckling av AI-teknik utifrån ett riskbaserat angreppsätt. Vissa tillämpningar förbjuds medan andra tillåts med restriktioner, med krav på tillsyn och registrering hos ansvarig myndighet. Vi kommer inte få se ett ikraftträdande under 2022 men en fingervisning om hur det kan komma att bli eftersom förslaget ligger hos EU-parlamentet för beslut. Därefter ska medlemsstaterna säga sitt.

 

Tredjelandsöverföringar av personuppgifter – Ska EU och USA äntligen komma överens?

För närvarande saknas ett GDPR-giltigt avtal mellan EU och USA vilket förhindrar många typer av överföringar av personuppgifter och inte minst påverkar användandet av amerikanska molntjänster. Kommer vi få se ett nytt avtal under 2022 eller måste europeiska bolag och organisationer fortsätta omställningen mot en mer ”lokal” behandling och lagring?

 

GDPR-certifieringar och uppförandekoder

Är 2022 året då Sverige får sina första GDPR-certifieringar eller branschspecifika uppförandekoder? Det känns som att det är dags nu i vart fall. GDPR möjliggör för beslut av nationella tillsynsmyndigheter (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten) om godkännande av certifieringsprogram och uppförandekoder men än så länge lyser de med sin frånvaro. Det börjar dock röra på sig i andra EU-länder och det hade verkligen underlättat för bolag och organisationer att ha lite mer praktiska och branschspecifika instruktioner att förhålla sig till.

 

Stärkta konsumenträttigheter – Ny konsumentköplag under våren

Den nya konsumentköplagen som föreslås träda i kraft den 1 maj 2022 är bättre anpassad för den digital handeln. Bland annat handlar det om nya regler om reklamationsrätt för digitala produkter/delar, bevislättnader, personuppgifter som betalning m.m.

 

EU ger tech-jättarna en uppsträckning

Regleringen Digital Services Act (DSA) som förväntas trädda i kraft under året innebär att de stora tech-jättarna som Amazon, Apple, Google och Facebook får ett större ansvar att hantera olagligt innehåll på sina plattformar, till exempel genom förbud mot spridande av desinformation, reklam riktade till minderåriga och användande av ”dark-patterns”. Bötesbelopp på upp till 6% av årsomsättningen ska kunna dömas ut för brott mot förordningen.

 

David Schreiber
david.schreiber@dnovolaw.com
072 588 76 76